Balkánský poloostrov

Cestování po Balkáně je zábavné!

Geocaching v Turecku

V balkánské části Turecka je jen velmi málo keší a převážná většina z nich je umístěna v Istanbulu. Ty ve městě jsou také často ve favorite listech, narozdíl od těch

Read More

Geocaching ve Slovinsku

Jelikož je Slovinsko velmi hornatá země, a také proto, že hora Triglav není pouze znakem Národního Triglavského Parku, ale nachází se také v samotné slovinské vlajce, je jednoduše vysvětlitelné a

Read More

Geocaching ve Srbsku

Ve Srbsku je keší velmi málo. Jejich umístění často vystihují místa bojů, které ve Srbsku probíhaly, hodně z nich je ve městě a některé mimo. V roce 2013  bylo ve

Read More

Geocaching v Rumunsku

Rumunsko je kešemi poseto, jejich počet je nižší, než v Řecku, ale stále vyšší, než v jimi zamořeném Chorvatsku. Můžete se o tom přesvědčit pohledem na oficiální mapu. Mnoho z

Read More

Geocaching v Řecku

Řecko, jakožto jedna z nejvyhledávanějších balkánských destinací, má na oficiální mapě opravdu hodně keší. Jejich počtem o cca 20% převyšuje Chorvatsko. Udělat z nich výběr toho nejlepšího bylo nesnadné a

Read More

Geocaching v Makedonii

V Makedonii je velmi málo kešek. Bohužel ani ty, které zde jsou, nevystihují ta nejlepší místa v této zemi, což vnucuje myšlenku zakládání nových. Existující keše jsou situovány převážně kolem

Read More

Geocaching v Chorvatsku

Chorvatsko je keškami velmi zamořené. Může za to jednak hodně domácích kešerů, ale hlavně turismus, které tuto zemi doslova ovládá. Převážná většina keší je na pobřeží, ale některé jsou i

Read More

Geocaching v Černé Hoře

Černá Hora nemá téměř žádné aktivní geocachery, takže většinu keší zde zakládají zahraniční turisté. Přesto je zde několik unikátních geocachí a správný geocacher by měl při průjezdu odlovit alespoň některé

Read More

Geocaching v Bulharsku

Geocaching máv Bulharsku silné zázemí, o tom se  můžete přesvědčit pohledem na oficiální mapu. Přestože je zde keší nespočet, není nesnadné nalézt některé, které nebyly třeba i rok navštíveny. Nejstarší

Read More