Balkánský poloostrov

Cestování po Balkáně je zábavné!

Rychlostní limit pro město

Rychlostní limit mimo město

Rychlostní limit na silnici pro motorová vozidla

Rychlostní limit na dálnici

Pravidla pro svícení

V tomto článku naleznete rychlostní a jiné dopravní předpisy a nařízení, které platí na území Řecka.

V Řecku platí stejné předpisy, jako v ČR, s tím rozdílem, že řidič nemusí svítit za dne.

Rychlostní limit pro město Město 50 Km/h
Rychlostní limit mimo město Mimo město 90 Km/h
Rychlostní limit na silnici pro motorová vozidla Silnice pro motorová vozidla 130 Km/h
Rychlostní limit na dálnici Dálnice 130 Km/h

pozn.: tučně vyznačené jsou rychlosti odlišné od předpisů platných pro ČR.

V Řecku nesmíte jezdit s hands free sadou do ucha, naopak musíte mít v autě hasicí přístroj.
Dálniční poplatky

V Řecku je zpoplatněna pouze dálnice mezi Soluní (Tsesaloniki) a Aténami a Aténami a Peloponés, cena se pohybuje kolem 6 € / 100 km.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.